Аритметика на вековете

Тази кратка статия възникна по повод края на двадесети век. Някой беше поставил на сградата на президентството часовник, който отброяваше дните до края на хилядолетието, което според анонимния творец завършвало на 31 дек. 2000 г. По този повод възникна “обществена дискусия”. Референдум не беше проведен. И слава Богу, иначе хилядолетието щеше да завърши една година по-рано, без да си е изпълнило плана. Вместо това, бях поканен да напиша статия за сп. Природа (бр. 1-2 стр. 71-72, 2000 г.). Нарекох я “Аритметика на вековете“.

Неочаквано тази статия стана актуална във връзка с друг спор за названията на десетгодишните времеви интервали. Дали “двадесетте години” на някой век са годините от 11 до 20, 10-19, 20-29, 21-30 или някакъв друг интервал. Независимо от съществуването на различни мнения и жаргони в различни места на този и онзи свят, използващи различни мерни единици, истината е, че ако се използва десетичната мерна система, в която, както е известно, първото число е 1, а последното 10, и в която всеки интервал, кратен на десет, завършва на нула, то правилният отговор е 11-20. Предполагам, че статията ми от преди 16 години, е достатъчно убедителна.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.