За академичната автономия (обновена)

Напоследък отново се постави въпросът за академичната автономия и закона, който се нарича Закон за академичната автономия. Във връзка с това се сетих за една голяма среща, организирана от Ректорската конференция на ФРГ през 1993 г. (18-21 юли) във Vila Vigoni (Италия). Срещата беше финансирана и от Европейската комисия и Световната банка, а темата й беше за висшето образование в страните от Централна и Източна Европа. На срещата бях заедно с проф. Ив.Лалов, когото взех като председател на Съвета на ректорите. И двамата изнесохме доклади, а след това се състоя тридневна дискусия върху проблемите на науката и ВО и се оказахме неочаквано за мен на различно мнение. Тук прилагам публикувани материали от конференцията. За съжаление, на времето ми изпратиха само моите изказвания и тези, които са разположени на страници между тях.

На първите страници са нашите два доклада, а след това (след пропуснати около 40 стр.) са изказванията. Това, което липсва, включва изказване на Лалов, според което аз съм представял в доклада си прекалено добра картина, като сравнявам България със Среноевропейските страни, докато всъщност ние сме били много по-близо до Румъния. Аз бях говорил за традициите в българското образование, създаени от учени, завършвали в Германия, Франция, Швейцария, Чехия… Изтъквах, че причните за изоставането ни са същите както в някои от най-старите университети в Полша, Чехия и Унгария, и се дълажат на неправилна политика. Румъния по това време беше се прочула с фалшивите си университети и хилядите незаконни дипломи. Сравнението с нея ми беше унизително. Към края на дискусията, председателят на срещата проф. Ериксон запита Лалов колко са незаконните университети в България и колко са незаконните дипломи, на което той естествено отговори, че няма такива. Тогава Ериксон възмутено каза “Защо тогава смятате, че сте като румънците и противоречите на министъра си?”

Ако някой има възможност да намери пълния текст на книжката с докладите и разискванията, ще му бъда много благодарен. Библиографските й данни са  “Perspectives on the Reform
of Higher Education in Central and Eastern Europe”I
DOKUMENTE ZUR HOCHSCHULREFORM (90/1994), Hochschul Rektoren Konfereenz

PS. Удаде ми се да намеря едно от изказванията на проф. Лалов и го прилагам.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.