Становище за Правилника на ФНИ – април 2016

Мнението ми за новия проект за правилник на ФНИ можете да видите ТУК.

За съжаление, той показва за сетен път изключителното дилетанство на неговите автори. Към проекта няма МОТИВИ. Както винаги, съставът на Комисията не е обявен. Тя работи, вероятно при подходящо заплащане, повече от 8 месеца! Но има впечатляващи бисери. Например, една ВНЕК, която проверява и класира над 200 проекта може да се състои от ТРИМА души. Няма междинен отчет на двегодишните проекти, различаващите се в оценките рецензии се прецизират на среща между оценителите и член на ВНЕК. Как може да стане това с анонимни оценители, някои от които чуждестранни. Ако не ви харесва финансовият одитен доклад, ще ви назначат друг одитор. Той може да бъде избран и от кандидатстващата организация. Ако мненията на рецензентите на ПНЕК се различават значително, се назначава супероценител, който оценява не само отчета, но и дейността на ПНЕК и докладва директно на ИС. Кворумът за НЕК е 2/3, а необходимото мнозинство – над 1/2 от присъстващите. ПНЕК заседават веднаж на два месеца.

За всеки проект се назначава отговорник, член на ПНЕК, който “осъществява мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, както и за междинното и окончателното оценяване на проекта”. Нито дума за правата, задълженията и допустимите процедури по тези дейности. А какво става с отговорника, когато изтече мандатът на ПНЕК? Отговаря ли новият отговорник за безотговорните действия и бездействия на предшественика си?  Означава ли това, че с приемането на правилника, върху ПНЕК ще се стовари цялата камара нерешени проекти от 2008 година насам?

 Как се прилага това за комисии от 3 до 9 души?

Студентите вече са обявени за учени и участват пълноправно в научните екипи на проектите, наравно с тези, за които се изисква да са квалифицирани специалисти с доказани постижения в областта на проекта.

И още много нормотворчески постижения…

КЪМ СТАНОВИЩЕТО ->

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Становище за Правилника на ФНИ – април 2016

  1. Pingback: ФНИ вчера, днес,… а утре? (4) | fairscience

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.