Нов правилник на ФНИ

През последните дни на сайта на МОН се появи Проект за нов Правилник на ФНИ. Няма данни кой го е подготвил и защо се публикува от името на МОН.  По същество това е версия на отхвърления вече Проект Вайсилов. По мое мнение заложените в него идеи и предложения са крайно неадекватни, необосновани, и дори вредни. По-подробно мнението си излагам в няколко поредни статии.

към Нормотворци с импакт-фактор

към Власть ума не прибавляет

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.