Новите конкурси на Фонда

Малко предистория

Година и един месец след като Милошев промени Правилника на Фонда и одобри Насоките, и с това обрече на провал обявената с неговата благословия конкурсна сесия, ФНИ обяви два нови конкурса (за тях ще говорим малко по-късно). През това време малко хора разбраха какво става, и какво не става. На сайта на Фонда се появяваха подробни информации къде е присъствал, с кого се е срещнал „лично” и какво е посетил председателят на ИС Пл. Мишев. На последната му среща (17. дек. 2013 г) , за която има официална информация „ Председателят на Изпълнителния съвет подчерта също така, че учените и Фонд „Научни изследвания“ трябва да работят съвместно за осъществяване на развитието на българската наука”. Изказвани са и други оригинални мъдри мисли, но мъдри действия не последваха. И все пак, не съвсем. Бездействието (не само от страна на Фонда) също поражда действия, само че не такива, каквито учените желаят. Нормативните и поднормативни актове като Закона за насърчаване на научните изследвания, Правилника на ФНИ, Насоките за провеждане на конкурсите и др. изобщо не бяха коригирани и приведени в съответствие с Европейското и дори нашето законодателство. Още на 19.06.2013 г. МФ отправи остро писмо до Министъра на МОН, от което (и не само от него) стана ясно, че ако нормативната уредба не бъде коригирана, то МФ няма да преведе пари за обявената сесия. Само 2 дена по-късно Комисията по Регламент 800/2008 г., назначена от тогавашния Управител акад. Вл. Овчаров, предаде в деловодството на Фонда доклада си, който се оказа в пълен синхрон с писмото на МФ. ИС обаче взе решение този доклад да не се публикува, а комисията да се разпусне. Само че решението закъсня  към пълния текст ->

Advertisements
This entry was posted in ФНИ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.