За Националната стратегия за наука 2020

Преди забележките по същество, искам да предложа да отпадне мотото към Стратегиятас цитата на Барозу „…Искам Европа да излезе по-силна от икономическата и финансовата криза…“. Не вярвам научните изследвания в Република България да са стимулирани точно от желанието на този висш чиновник; сама по себе си мисълта не е оригинална, подобно цитатничество е неуместно и напомня времената на Вълко Червенков и Тодор Живков. Разбира се, забележката ми не е пренебрежение и неуважение към Президента на ЕК, а е към този, който я е включил като мото в нашата национална научна стратегия. Възниква и въпросът кризисна ли е стратегията за научните изследвания до 2020 г. , какъвто намек се съдържа в избора на мотото. Прочети целия текст ->

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.