Доклад на Комисията по Регламент 800/2008 (обновен)

С любезното съгласие на Управителя на ФНИ г-н Валери Коцовски публикувам доклада на комисията, извършила анализ и проверка за съответсвие на приетите и субсидирани 95 проекта през 2012 г. с нормите на Регламент 800/2008 г. на ЕК. Регламен 800/2008 г. е с пряко действие във всички страни на ЕС, включително България, и нормите му са задължителни и с приоритет спрямо националното законодателство.

Препоръчвам този доклад да бъде прочетен внимателно и без емоции, за да стане ясен пълният нормативен хаос, при който са проведени конкурсите. „Насоките за кандидатстване” са били написани непълно и некомпетентно, а участниците в конкурсите не са били наясно с правилата. За това пък как са прилагани, пълната оценка е възможна само след като се разгледат процедурите по всичките около 1200 проекта, а не само финансираните. Но дори само разгледаните 95 договора показват недопустими отклонения от нормите на европейското и българското законодателство.

Най-неприятното е, че новите „Насоки”, подписани от мин. Н. Милошев, са в още по-голям конфликт с нормативните актове, въпреки че привидно са просто преписани от тези на мин. С.Игнатов. Тези Насоки е трябвало да бъдат консултирани и одобрени от МФ, но за никакво съгласуване няма данни.

Нарочно не правя резюме или анонс на Доклада, защото всяка непълнота в подобен текст може да породи неправилни тълкувания. Личните си впечатления от действията на министерството и фонда ще изкажа на друго място.

Към текста на Доклада, Projects_2012

Advertisements
This entry was posted in ФНИ, Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Доклад на Комисията по Регламент 800/2008 (обновен)

 1. G.G. says:

  Защо докладът вече го няма? Беше интересен…

  • fairscience says:

   Докладът не е свалян. Можете да влезете, както преди, през
   ПОЗИЦИЯ-> ФОНД ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, или
   HOME- има линк в края на Доклад на Комисията по Регламент 800/2008
   Благодаря за интереса.
   Д.П.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.