Актуални притчи

Хванали Орешко да краде и го запитали:

– Орешко, защо открадна 1 млрд лв? – а той отговорил:                                                           – Защото братчето ми беше гладно!

Конкурс по математика за жена на султана

Султанът решил да въведе строги научни критерии за избор на ханъмите в харема. Затова издал указ, с който обявил конкурс за жена. Конкурсът бил по математика. Създадено било жури, в което влизали Главният везир, Главният евнух и още няколко по-малко главни членове от медресетата.  До конкурса били допуснати четири момичета. На всички поставили един и същи въпрос: колко е 2 + 2.

Първата девойка казала 3, втората – „не зная“, третата – 4, а четвъртата – „колкото заповядате, Господарю“.  Коя е спечелила конкурса?

След обстойно обсъждане на всички достоинства, спечелила тази, която имала най-голям ханш (в протокола е записана друга дума, която днес се смята за нецензурна). Но конкурсът бил по математика!

Да ви напомня това за някои наши конкурси?

Advertisements

One Response to Актуални притчи

  1. Pingback: ФНИ вчера, днес,… а утре? (4) | fairscience

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.