Публицистика

Пари за научни проекти – Отечествен вестник 1993 г.

Университет ли? Че то е много просто! – в. Демокрация, 11. юли 1994 г.

За науката и учените – честно и отговорно – в. Демокрация,  13. февр. 2001 г.

Неутралитет не означава ненамеса – в. Демокрация, 06. май 1999 г. –  подписка на интелектуалци по повод събитията в бивша Югославия. Публикуваният във вестника текст е грубо цензуриран. Затова прилагам и оригиналното обръщение.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.