Фонд за научни изследвания

Доклад по Регламент 800/2008

Пушкаров Парламентарна комисия 09.01. 2013 – изслушване на Сергей Игнатов за ФНИ

ПушкаровПарлКомисия11-04-2012 – изслушване на министър Сергей Игнатов по въпросите на ФНИ.

Новият закон на  Гюров-Нютон за гравитацията

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.