Позиция

На тази страница ще намерите мнения и коментари по различни проблеми, свързани с българската наука,  агентите на ДС, БАН, ВАК, българския език, както и мои публикации в ежедневния печат и  медиите, изказвания в Парламента и други авторитетни форуми.

За науката и учените – честно и отговорнов. Демокрация, 13.02.2001

Да изгоним търговците от храма на наукатав. Демокрация, 18.05.2002

Реформата зависи от степента на демократизация,  сп. Наука кн. 5-6, 1998

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.