Образование

1962  – постъпих като студент във Физическия факултета на СУ “Св. Кл. Охридски” като се класирах първи на конкурсния изпит (при съотношение 9 кандидати/място).

1965 – продължих на собствени разноски обучението си в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”.

1969 – завърших магистърска степен с “червена диплома” от Физическия факултет на Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” (дипломант на акад. И.М. Лифшиц). Отличен като най-добър чуждестранен студент.

1972 – защитена докторска дисертация (кандидат на науките) в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” (също под ръководството на акад. И. М. Лифшиц).

Advertisements