Научна кариера

След като завърших Московския държавен университет “М.В. Ломоносов” (изписвам името изцяло, защото напоследък се нароиха много “московски университети” със съмнително качество) и защитих там докторска дисертация под прякото ръководство на акад. И.М. Лифшиц, постъпих веднага (1972 г.) на работа в Института по физика на твърдото тяло (тогава Физически институт с атомна научно-експериментална база – ФИ с АНЕБ) при БАН. Бях назначен в Секцията по Теоретична физика и квантова механика, ръководена от акад. Асен Дацев. Историята на това назначение изисква специално описание, което тук ще пропусна с надеждата да се спра на него на друго място (в Спомените). Оттогава моето постоянно място, вече 40 г0дини е в БАН, като, разбира се, има периоди от по няколко години, когато съм работил в чужбина, както и такива, когато съм работил по съвместителство в български университети (12 години в ЮЗУ “Н. Рилски”, по 1 година в ТУ-София и ВТУ “Т. Каблешков”).  Бил съм и два пъти зам.-министър, съответно в Министерството на Науката и Висшето образование, и Министерството на образованието, науката и културата (МОНК).  Ето как изглежда това по дати.

1972 -1980 – научен сътрудник I ст. ИФТТ БАН

1981 – 1987 – доцент, ръководител на Теоретичния отдел при ИФТТ

1987 – 2010 – професор, ръководител на Теоретичния отдел при ИФТТ 2001 – 2001;

1988 – 2000 – професор в ЮЗУ “Н.Рилски”

1991-1991 – зам.-министър в МНВО

1993-1993 – зам.-министър в МОНК

В чужбина:

1984-1987 – старши научен сътр. и водещ научен сътр. в Лабор. по теор, физика на ОИЯИ – Дубна, Русия.

Advertisements