Награди

Тук са изброени (в хронологичен ред, а не по важност) някои по-съществени награди и отличия.

 • 2007 – Почетен знак За заслуги към БАН
 • 2004 – Награда за най-добър проект от Националния фонд за научни изследвания
 • 2004 –  Юбилейна значкана Съюза на учените в България
 • 2003 – Почетен член на Съюза на учените в България
 • 2002 –Наградата за естествени науки на Съюза на учените в България
 • 2002 – Юбилеен плакет на ЮЗУ “Неофит Рилски”
 • 2002 – Медал “Акад. Г. Наджаков” на лента
 • 1991 – Наградата на БАН и Софийския университет “Акад. Г. Наджаков”
 • 1989 – Наградата за наука на Съюза на учените в България
 • 1985 – Най-добро постижение по теория на твърдото тяло в АН СССР за 1985 г.
 • 1978 – Златна значка  на БАН
 • 1978 – Златна значка  за успехи в ТНТМ
Advertisements