За словореда, пълния и краткия член в българския език

Статията, публикувана в сп. НАУКА бр. 1 2019 г., четете ТУК.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

И така до административен разврат

Още за измененията в Правилника на ЗРАСРБ четете тук

Posted in Uncategorized | Leave a comment

За новия проект за Правилник на ЗРАС

Три месеца след като беше приет последният му вариант Правилникът на ЗРАС се оказа негоден в най-рекламираната му част – минималните национални изисквания. Изглежда, за някои кандидати те са се оказали над максималните им възможности и сега се правят промени със същото безочие, с което бяха въведени предишните критерии.

Помислете сами. Точките за статия вече няма да се делят на броя на авторите ѝ, защото  научната дейност била колективна и с подобно делене не се установявало участието на всеки съавтор.  Дотук добре. Само че по новите правила сега всеки получава всичките точки за цялата статия. Всички получават пак по равно, само че многократно повече! Това било оценка на качеството на научния продукт. 

Повече за новия Правилник на ЗРАСРБ четете тук.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Наука с минимални изисквания

Статията представлява мое становище относно новоприетия ЗРАСРБ и проекта   за негов Правилник.  Публикувана е в сп. “Наука” кн. 3 2018 г. Към текста–>

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Малко физика за професори

Този “научен памфлет” е коментар на една публикация на проф. Б.Тошев в bulgarianscienceproblems (№ 11192 от 09.02.2018 г.).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Има ли такава оценка

Има ли такава оценка

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Къде е грешката

Къде е грешката на математиците от МОН прочетете тук

Posted in Uncategorized | Leave a comment