Малко физика за професори

Този “научен памфлет” е коментар на една публикация на проф. Б.Тошев в bulgarianscienceproblems (№ 11192 от 09.02.2018 г.).

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Има ли такава оценка

Има ли такава оценка

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Къде е грешката

Къде е грешката на математиците от МОН прочетете тук

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Разширено съдържание

Разширено съдържание

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Аритметика на вековете

Тази кратка статия възникна по повод края на двадесети век. Някой беше поставил на сградата на президентството часовник, който отброяваше дните до края на хилядолетието, което според анонимния творец завършвало на 31 дек. 2000 г. По този повод възникна “обществена дискусия”. Референдум не беше проведен. И слава Богу, иначе хилядолетието щеше да завърши една година по-рано, без да си е изпълнило плана. Вместо това, бях поканен да напиша статия за сп. Природа (бр. 1-2 стр. 71-72, 2000 г.). Нарекох я “Аритметика на вековете“.

Неочаквано тази статия стана актуална във връзка с друг спор за названията на десетгодишните времеви интервали. Дали “двадесетте години” на някой век са годините от 11 до 20, 10-19, 20-29, 21-30 или някакъв друг интервал. Независимо от съществуването на различни мнения и жаргони в различни места на този и онзи свят, използващи различни мерни единици, истината е, че ако се използва десетичната мерна система, в която, както е известно, първото число е 1, а последното 10, и в която всеки интервал, кратен на десет, завършва на нула, то правилният отговор е 11-20. Предполагам, че статията ми от преди 16 години, е достатъчно убедителна.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

За академичната автономия (обновена)

Напоследък отново се постави въпросът за академичната автономия и закона, който се нарича Закон за академичната автономия. Във връзка с това се сетих за една голяма среща, организирана от Ректорската конференция на ФРГ през 1993 г. (18-21 юли) във Vila Vigoni (Италия). Срещата беше финансирана и от Европейската комисия и Световната банка, а темата й беше за висшето образование в страните от Централна и Източна Европа. На срещата бях заедно с проф. Ив.Лалов, когото взех като председател на Съвета на ректорите. И двамата изнесохме доклади, а след това се състоя тридневна дискусия върху проблемите на науката и ВО и се оказахме неочаквано за мен на различно мнение. Тук прилагам публикувани материали от конференцията. За съжаление, на времето ми изпратиха само моите изказвания и тези, които са разположени на страници между тях.

На първите страници са нашите два доклада, а след това (след пропуснати около 40 стр.) са изказванията. Това, което липсва, включва изказване на Лалов, според което аз съм представял в доклада си прекалено добра картина, като сравнявам България със Среноевропейските страни, докато всъщност ние сме били много по-близо до Румъния. Аз бях говорил за традициите в българското образование, създаени от учени, завършвали в Германия, Франция, Швейцария, Чехия… Изтъквах, че причните за изоставането ни са същите както в някои от най-старите университети в Полша, Чехия и Унгария, и се дълажат на неправилна политика. Румъния по това време беше се прочула с фалшивите си университети и хилядите незаконни дипломи. Сравнението с нея ми беше унизително. Към края на дискусията, председателят на срещата проф. Ериксон запита Лалов колко са незаконните университети в България и колко са незаконните дипломи, на което той естествено отговори, че няма такива. Тогава Ериксон възмутено каза “Защо тогава смятате, че сте като румънците и противоречите на министъра си?”

Ако някой има възможност да намери пълния текст на книжката с докладите и разискванията, ще му бъда много благодарен. Библиографските й данни са  “Perspectives on the Reform
of Higher Education in Central and Eastern Europe”I
DOKUMENTE ZUR HOCHSCHULREFORM (90/1994), Hochschul Rektoren Konfereenz

PS. Удаде ми се да намеря едно от изказванията на проф. Лалов и го прилагам.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

In vino veritas, in yoghurt sanitas…and money

 

От древната римска мъдрост знаем, че истината е във виното. От приоритетите на Оперативната програма за „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) разбираме, че здравето може да е в киселото мляко, но къде ще са парите за наука все още не знаем.  От Министерството на образованието и науката разбираме, че българската наука ще получи 350 млн лв, като основната част ще дойде от Европейската комисия. Парите ще бъдат давани на конкурсен принцип около 6 години. От Министър М.Кунева научаваме  че по приоритетна ос 1: „Научни изследвания и технологично развитие“ с парите ще бъдат изградени и усъвършенствани четири Центъра за върхови постижения (ЦВП) и осем Центъра по компетентности (ЦК). Първият вид центрове ще са насочени към фундаментални научни изследвания. Центровете по компетентност ще бъдат 8 и ще се концентрират в приложната наука. Центровете за върхови постижения ще получат 200 млн.лв., а тези по компетентност – 150 млн лв.  За върховите постижения трябвала по-скъпа апаратура, макар че обявените 4 приоритетни направления са еднакви за всички видове центрове:

  1. Мехатроника и чисти технологии
  2. Информатика и информационни и комуникационни технологии
  3. Индустрия за здравословен живот и био-технологии
  4. Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.

 

Оказва се, че това са тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 на Министерството на икономиката. Оказва се също така, че цялата програма по „Научни изследвания и технологично развитие“ има за задача да обслужва иновационни, а не научни приоритети. Както е известно иновациите използват, но не произвеждат научен продукт. Към посочените четири приоритетни направления имало 32 „под-приоритета“, които Медияпул публикува. . Те обаче не са обявени на интернет страницата на МОН. Не е публикувано и Приложение VII за ЦВП, което трябва да съдържа критериите за оценяване на проектите. А процедурата за кандидатстване е открита.

Сладките приказки и обещания за развитие на фундаменталните научни изследвания се оказват само един надут балон. Внимателният преглед на процедури, критерии и индикатори потвърждава недвусмислено, че не само не става дума за фундаментални научни изследвания, но дори не става дума за научни изследвания.

Големият въпрос е дали г-жа М. Кунева е заблудена от обкръжението си, или съзнателно разпространява мита за финансиране на фундаменталната наука. Откак тя стана министър, съм правил много опити да се свържа с нея, но имам усещането, че тя не е била информирана за това.

Срамно е в един и същи документ да запишеш дефиницията на фундаментално изследване като

експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване

и да си поставиш като озновна задача Пазарно ориентиране на научните изследвания, с цел повишаване на капацитета за иновации със   Специфична цел 1: „Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания“. Тази „специфична цел 1“ се оказва една и съща както за фундаменталните изследвания в центровете за върхови постижения, така и в центровете по компетентност. А друга специфична цел просто няма! И нека веднаж за винаги стане ясно, че иновациите не са научни изследвания.

Няма съмнение, че има влиятелни хора, които се стремят да подменят научните изследвания с различни псевдонаучни дейности. Скандалната конкурсна сесия през 2014 г., в която всички представени проекти бяха признати за фундаментални, още се толерира и финансира от МОН и „лобито“ около Изпълнителния съвет.

Странно е, че хора, които се възмущават от финансирането на производството на кисело място като фундаментално научно изследване, приеха съвсем спокойно като фундаментални изследвания такива дейности като производство на формалдехид, пречистване на метан, 3D принтиране и приложението му за зъбни протези, система използваща биомаса за получаване на чиста енергия, „културна идентичност и енергийна ефективност на ревитализацията на междублоковите пространства в панелните комплкси в София“, комплексна система за биоремедиация на води, замърсени с тежки метали, потенциал на биоетанола като гориво за суровини, еко-технологии за биодеградация на  органични отпадъци с получаване на етанол и метан, облачни технологии за измерване и управление в електроенергийната система, клинично изследване на износването на нови циркониеви дентални керамики, светодиодно осветление за по-добро здраве и качество на живот, епигенетичен контрол на вирусни инфекции по картофи, и т.н. (вижте протоколите на Изпълнителния съъвет на Фонда „Научни изследвания“, с които са приемани отчетите и е гласувано финансирането за следващи етапи). Някои от тези въпроси може да са много важни, но нямат нищо общо с фундаменталните научни изследвания. И един въпрос с понижена трудност – дали членове на изпълнителния съвет са участвали в някои от колективите на проектните предложения, или са ръководили временните комисии, които са ги приемали. Ако пък се вгледате в темите на Оперативната програма и проектите на Фонда, не намирате ли някакво (не научно) сходство.

И тъй като In vino veritas, нека посоча, че Фондът финансира с близо 200 хил. лв и проект за фундаментални научни изследвания озаглавен „Традиционни български вина – характеристики и идентификация“. Може би истината е именно в тях! А ако няма истина, то поне има „едни пари“.

Защо тогава да се възмущаваме, че парите за наука може да отидат за народни носии, за шведски стени (защо не и шведски маси), игри, туризъм, кисело мляко и т.н.  Може би пък „in yoghurt sanitas”.

A OП НОИР все повече прилича на Chat Noir (черна котка).

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment