Наука с минимални изисквания

Статията представлява мое становище относно новоприетия ЗРАСРБ и проекта   за негов Правилник.  Публикувана е в сп. “Наука” кн. 3 2018 г. Към текста–>

Advertisements
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Малко физика за професори

Този “научен памфлет” е коментар на една публикация на проф. Б.Тошев в bulgarianscienceproblems (№ 11192 от 09.02.2018 г.).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Има ли такава оценка

Има ли такава оценка

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Къде е грешката

Къде е грешката на математиците от МОН прочетете тук

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Разширено съдържание

Разширено съдържание

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Аритметика на вековете

Тази кратка статия възникна по повод края на двадесети век. Някой беше поставил на сградата на президентството часовник, който отброяваше дните до края на хилядолетието, което според анонимния творец завършвало на 31 дек. 2000 г. По този повод възникна “обществена дискусия”. Референдум не беше проведен. И слава Богу, иначе хилядолетието щеше да завърши една година по-рано, без да си е изпълнило плана. Вместо това, бях поканен да напиша статия за сп. Природа (бр. 1-2 стр. 71-72, 2000 г.). Нарекох я “Аритметика на вековете“.

Неочаквано тази статия стана актуална във връзка с друг спор за названията на десетгодишните времеви интервали. Дали “двадесетте години” на някой век са годините от 11 до 20, 10-19, 20-29, 21-30 или някакъв друг интервал. Независимо от съществуването на различни мнения и жаргони в различни места на този и онзи свят, използващи различни мерни единици, истината е, че ако се използва десетичната мерна система, в която, както е известно, първото число е 1, а последното 10, и в която всеки интервал, кратен на десет, завършва на нула, то правилният отговор е 11-20. Предполагам, че статията ми от преди 16 години, е достатъчно убедителна.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

За академичната автономия (обновена)

Напоследък отново се постави въпросът за академичната автономия и закона, който се нарича Закон за академичната автономия. Във връзка с това се сетих за една голяма среща, организирана от Ректорската конференция на ФРГ през 1993 г. (18-21 юли) във Vila Vigoni (Италия). Срещата беше финансирана и от Европейската комисия и Световната банка, а темата й беше за висшето образование в страните от Централна и Източна Европа. На срещата бях заедно с проф. Ив.Лалов, когото взех като председател на Съвета на ректорите. И двамата изнесохме доклади, а след това се състоя тридневна дискусия върху проблемите на науката и ВО и се оказахме неочаквано за мен на различно мнение. Тук прилагам публикувани материали от конференцията. За съжаление, на времето ми изпратиха само моите изказвания и тези, които са разположени на страници между тях.

На първите страници са нашите два доклада, а след това (след пропуснати около 40 стр.) са изказванията. Това, което липсва, включва изказване на Лалов, според което аз съм представял в доклада си прекалено добра картина, като сравнявам България със Среноевропейските страни, докато всъщност ние сме били много по-близо до Румъния. Аз бях говорил за традициите в българското образование, създаени от учени, завършвали в Германия, Франция, Швейцария, Чехия… Изтъквах, че причните за изоставането ни са същите както в някои от най-старите университети в Полша, Чехия и Унгария, и се дълажат на неправилна политика. Румъния по това време беше се прочула с фалшивите си университети и хилядите незаконни дипломи. Сравнението с нея ми беше унизително. Към края на дискусията, председателят на срещата проф. Ериксон запита Лалов колко са незаконните университети в България и колко са незаконните дипломи, на което той естествено отговори, че няма такива. Тогава Ериксон възмутено каза “Защо тогава смятате, че сте като румънците и противоречите на министъра си?”

Ако някой има възможност да намери пълния текст на книжката с докладите и разискванията, ще му бъда много благодарен. Библиографските й данни са  “Perspectives on the Reform
of Higher Education in Central and Eastern Europe”I
DOKUMENTE ZUR HOCHSCHULREFORM (90/1994), Hochschul Rektoren Konfereenz

PS. Удаде ми се да намеря едно от изказванията на проф. Лалов и го прилагам.

Posted in Uncategorized | Leave a comment